INFO: +420 571 438 074 | obec@liptal.cz
Dnes je 15. srpna 2022 a svátek má Hana 21°C | Zítra Jáchym 28°C

Místo jako z pohádky…

Projekt Rozvoj a zlepšení komunikace s veřejností (registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016866) je spolufinancován Evropskou unií – Operační program Zaměstnanost.

Projekt Výměna zpevněných ploch v obci Liptál - je spolufinancován EU - Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí

Projekt Výměna zpevněných ploch v obci Liptál - Etapa 2 - je spolufinancován EU - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí

Projekt OPRAVA MK Č. 7C KOPŘIVNÉ, V OBCI LIPTÁL byl realizovaný v roce 2021 za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Předmětem podpory byla realizace opravy asfaltové komunikace v délce cca 575 m.

Projekt LÁVKY PŘES POTOK SYRÁKOVA V OBCI LIPTÁL byl realizovaný v roce 2021 za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Předmětem podpory byla realizace tří lávek přes potok Syrákovka.

Projekt MIKROREGION STŘEDNÍ VSETÍNSKO – ROZVOJ A ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci OP Zaměstnanost.

Projekt VÍCEÚČELOVÉ ŠKOLNÍ SPORTOVIŠTĚ LIPTÁL – I. ETAPA byl realizovaný v roce 2020 za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Předmětem podpory byla realizace víceúčelového hřiště a fotbalového hřiště s umělým povrchem.

Projekt OSVĚTLENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU LIPTÁL byl realizovaný v roce 2020 a byl spolufinancován Zlínským krajem. Předmětem podpory byla realizace nového osvětlení Sportovního areálu Liptál.

Projekt CHODNÍKY V DOLNÍ ČÁSTI OBCE LIPTÁL – III. ETAPA je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt VYBUDOVÁNÍ ŠKOLNÍ ODBORNÉ UČEBNY je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Projekt SRDCE DĚDINY – PŘÍRODNÍ HŘIŠTĚ A ZAHRADA K OBJEVOVÁNÍ, SETKÁVÁNÍ A RADOSTI je spolufinancován Státním fondem životního prostřední České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Projekt DŮM SLUŽEB Č.P. 81, LIPTÁL – ENERGETICKÉ ÚSPORY je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Projekt SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V OBCI LIPTÁL je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Obec Liptál pořídila za pomocí dotací poskytnutých Zlínským krajem, Ministerstvem vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Liptál nový dopravní automobil – hasičskou dodávku.

Projekt ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI NA KOMUNIKACI, LIPTÁL, POD HRANICÍ je spolufinancován Zlínským krajem. Projektem byla zrealizována optická psychologická brzda na začátku obce Liptál směrem od obce Všemina v lokalitě Pod Hranicí. Dále byl v této lokalitě umístěn ukazatel rychlosti s kamerovým dohledem.

Projekt NÁKUP LESNÍ TECHNIKY je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu bylo pořízení kvalitního strojního vybavení pro hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů.

autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 06.08.2022

????

????

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 05.08.2022

Pokračujeme, okna jdou pomaleji, ale…

Pokračujeme, okna jdou pomaleji, ale jde to ????????????????

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 22.07.2022

Přípravy pokračují ☺???????????? Ode dneška…

Přípravy pokračují ☺???????????? Ode dneška přesně za 3 měsíce v zámku ????????????????????

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 03.07.2022

Přípravy v plné polní, aneb inkognito…

Přípravy v plné polní, aneb inkognito uklízecí parta v akci ????????????‍????????????

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 16.06.2022

tak trochu jiný pohled do parku a na…

tak trochu jiný pohled do parku a na památný buk :-) aneb něco se pomalu chystá ????

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 09.06.2022

Vzácný a zároveň také poslední druh z…

Vzácný a zároveň také poslední druh z našeho miniseriálu o chráněných a zajímavých rostlinách: HLAVINKA HORSKÁ - 20–70 cm vysoká rostlina - růžové květy v kulovitě jehlancovitém klasu, někdy bývají i bělavé, vždy však mají nachové tečky... - roste na sušších a osluněných stanovištích - louky a pastviny od 500 m n. m. - hlavinka horská je velmi citlivá na přihnojování, rychle proto mizí z většiny lokalit v nižších polohách - zákonem chráněná (silně ohrožený druh) - v Liptále roste na jediné louce v Hořansku, kde každoročně vykvétá v počtu cca 5 ks Zobrazit víc

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 08.06.2022

Pokračujeme lesním druhem: HLÍSTNÍK…

Pokračujeme lesním druhem: HLÍSTNÍK HNÍZDÁK - nezaměnitelná rostlina, která není schopna fotosyntézy, živiny tak získává prostřednictvím mykorhizy (soužitím s konkrétním druhem houby schopné tvořit mykorhizu s kořeny některých listnatých dřevin) - roste nejčastěji v habrových a bukových lesích... - dorůstá výšky 20–40 cm, rostlina je voskově žlutá či hnědavá - kvete v květnu a v červnu, květy jsou voskově žluté - zákonem chráněný tento druh není, v Červeném seznamu je vedený jako vzácnější druh vyžadující další pozornost - v naší obci je možné jej nyní najít roztroušeně v některých listnatých lesích Zobrazit víc

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 07.06.2022

Dnes si představíme velmi nenápadnou…

Dnes si představíme velmi nenápadnou rostlinu: BRADÁČEK VEJČITÝ - nejběžnější zástupce ze vstavačovitých - roste ve světlých lesích, lesních lemech a na loukách... - kvete od května do července - 20–60 cm vysoká rostlina, květenství je až 20 cm dlouhé, květy jsou žlutozelené - zákonem chráněný není, v Červeném seznamu je bradáček vejčitý označen jako vzácnější druh, který vyžaduje další pozornost - v obci Liptál lze roztroušeně najít v habrových lesích a menších květnatých loukách, je však vzhledem ke svému zelenému zbarvení, velmi nenápadný Zobrazit víc

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 06.06.2022

Bíle kvetoucí orchidej: VEMENÍK…

Bíle kvetoucí orchidej: VEMENÍK DVOULISTÝ - 30–55 cm vysoká rostlina - listy většinou 2, vstřícně postavené... - květy bílé, kvete od května do července - roste ve světlých lesích a v křovinách, také na osluněných loukách - vemeníky opylují zejména noční motýli, kteří jsou schopni se k nektaru dostat díky svým dlouhým sosákům - v ČR řazen mezi zákonem chráněné druhy (ohrožený druh) - v naší obci jen roztroušený výskyt v několika habrových lesích a loukách na Hořansku Zobrazit víc

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 05.06.2022

Po menší přestávce pokračujeme…

Po menší přestávce pokračujeme rostlinou se zvláštním názvem :-) PĚTIPRSTKA ŽEŽULNÍK - kvete od konce května do začátku července - 30-60 cm vysoká rostlina, listy sytě zelené, úzce kopinaté, bez skvrn... - květenství s růžovými květy, ty mají tenkou zahnutou ostruhu - světlomilný druh, který roste nejčastěji na křovinatých stráních, květnatých loukách, pastvinách - pětiprstka byla dříve hojným druhem, nyní je její výskyt vzácnější, v ČR patří k zákonem chráněným druhům - v Liptále roste v malých populacích, na několika lokalitách v Hořansku Zobrazit víc

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 02.06.2022

Dnes si představíme blízkou příbuznou…

Dnes si představíme blízkou příbuznou včerejšího druhu: OKROTICE BÍLÁ - 20–60 cm vysoká rostlina - má 3–6 lodyžních listů, které jsou širší než u o. dlouholisté... - květy bílé, polouzavřené - kvete od května do července - roste zejména v listnatých lesích a lesních lemech - zákonecm chráněná rostlina (ohrožený druh) - v obci Liptál roste roztroušeně v několika listnatých lesích Zobrazit víc

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 01.06.2022

Dnes se přesuneme do lesních porostů:…

Dnes se přesuneme do lesních porostů: OKROTICE DLOUHOLISTÁ - zajímavá, bíle kvetoucí rostlina - může být až 45 cm vysoká, má dlouhé užší listy, bez skrvn... - kvete od května do června - roste ve světlých lesích a v lesních lemech - zákonem chráněná (ohrožený druh) - v naší obci ji můžete roztroušeně nalézt v bučinách a v habrových lesích Zobrazit víc

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 31.05.2022

Třetím a zároveň také posledním…

Třetím a zároveň také posledním prstnatcem, který můžete v obci Liptál nyní potkat je: PRSTNATEC FUCHSŮV - až 60 cm vysoká a atraktivní rostlina - poměrně proměnlivý druh, co se týče skvrnitosti listů a barvy květů - květenství je nejčastěji světle až tmavě nachové, občas se objevují i jedinci s bílými květy... - kvete od konce května do července - roste nejčastěji na vlhčích loukách, nalézt ho můžete také na sušších loukách a světlých lesích - zákonem chráněná rostlina (ohrožený druh) - v obci je možno jej vidět roztroušeně zejména v údolí Kopřivné, Háj a v menší míře i jinde Zobrazit víc

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 30.05.2022

Pokračujeme dalším z rodu prstnatců :-)…

Pokračujeme dalším z rodu prstnatců :-) PRSTNATEC MÁJOVÝ - kvete v květnu a v červnu - druh vysoký 20-60 cm... - květenství je nachové barvy (můžou se objevovat i světlejší barevné formy) - listy většinou bývají výrazně skvrnité - prstnatec májový je zákonem chráněná rostlina (ohrožený druh) - roste nejčastěji na vlhkých až bažinatých loukách - tento druh můžete vidět ve větším počtu v PP Pivovařiska a roztroušeně pak na několika dalších lokalitách v obci Zobrazit víc

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 29.05.2022

Dnes si představíme velmi zajímavou…

Dnes si představíme velmi zajímavou rostlinu :-) PRSTNATEC BEZOVÝ - rostlina menšího vzrůstu, 10-25 cm - kvete od května do června... - listy nejsou skrvrnité - zajímavostí je, že se vyskytuje ve dvou barevných formách – nejčastěji jsou květy žluté, někdy i nachově červené (vzácně můžou být i bílé, či kombinované) - roste na osluněných loukách, pastvinách, ve světlých listnatých lesích, lesní lemech a křovinách - vzácnější druh, v ČR zákonem chráněný (silně ohrožený druh) - v naší obci roste jen na jediné lokalitě, několik ks prstnatce bezového je možno najít na jedné louce v Kopřivném :-) Zobrazit víc

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 28.05.2022

Pokračujeme naším mini seriálem :-) …

Pokračujeme naším mini seriálem :-) VSTAVAČ BLEDÝ - roste v řídkých lesích, na okrajích lesů, v křovinách - jako jediný z rodu vstavačů kvete žlutě... - vzácný druh, v ČR zákonem chráněný (silně ohrožený) - kvete už na konci dubna a v květnu - je vysoký cca 15-40 cm - v naší obci roste několik desítek jedinců jenom na jediné lokalitě, a to v jednom habrovém lese v Dolansku Pokud byste tento žlutě kvetoucí vstavač někde zahlédli, budeme rádi za tip! Zobrazit víc

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 27.05.2022

Květen, měsíc ve kterém všude kolem…

Květen, měsíc ve kterém všude kolem něco krásně kvete. I zajímavé či chráněné rostliny. Představíme si proto několik chráněných rostlin, které můžete nyní vidět. Tak začínáme :-) VSTAVAČ MUŽSKÝ - v ČR zákonem chráněná rostlina (silně ohrožený druh) - dorůstá výšky až 50-60 cm... - kvete v květnu a v červnu - roste nejčastěji na loukách a pastvinách, ve světlých lesích a křovinách - u nás v obci patrně nejčastěji rostoucí druh z čeledi vstavačovité Zobrazit víc

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 23.04.2022

Který ???? v naší obci je nejzajímavější?

Který ???? v naší obci je nejzajímavější?

Číst celý příspěvek

Akce a události

Zpravodaj

Nepřehlédněte

Facebook

Cimbálová muzika Kuráž slaví 10. výročí. ❤️ Všichni jste srdečně zváni

Liptálský gulášfest je za námi. Opět to bylo super. Všem moc děkujeme ❤️ Cena poroty: 1. Ivo Lang, 2. Daniel Běťák, 3. Ladislav Kováč Cena diváků: 1. Dan Běťák, 2. Ivo Lang, 3. Michal Vaněk
🤩

Další studánka je hotová. Tentokrát se jedná o studánku v Borkoch, která se nachází kousek od hřebene Kopřivná. ❤️💙💚 https://mapy.cz/zakladni…
Už to krásně voní. V 15.00 hod to vypukne. Liptálský gulášfest 2022 ❤️

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=415306280577737&id=100062951065978
https://www.facebook.com/108454599203048/posts/5226761737372283/

Pokračujeme, okna jdou pomaleji, ale jde to 💪🧹🧼🚪

Instagram #obecliptal

Sledujte nás i na sociálních sítích