INFO: +420 571 438 074 | obec@liptal.cz
Dnes je 19. května 2024 a svátek má Ivo 11°C | Zítra Zbyšek 21°C
Spolek rodičů a přátel Základní školy Liptál

Spolek rodičů a přátel Základní školy Liptál

-
Informace

Spolek rodičů a přátel Základní školy Liptál

Nadpis článku

Spolek je nezávislým samosprávným spolkem občanů, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců žáků, stejně tak i pedagogů, přátel a příznivců školy sdružených na základě dobrovolnosti a společného zájmu. 

Spolek byl ustanoven podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Posláním spolku je spolupracovat se školou, vytvářet zázemí pro výchovně vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity dětí a rodin s dětmi v obci, podílet se na přípravě a koordinaci aktivit pro děti  a rodiny s dětmi, pomáhat školám v obci při plnění jejich úkolů v oblasti výchovně vzdělávací, přispívat  k materiálnímu, technickému a finančnímu zajištění činnosti.

Hlavní činnosti spolku: 

  • Pořádání kulturních, sportovních, vzdělávacích a osvětových akcí pro děti a rodiny s dětmi.
  • Zajištění materiální, finanční či personální pomoci při kulturních, vzdělávacích  a sportovních akcích pro děti a rodiny s dětmi.
  • Sdílení a výměna informací, zkušeností, námětů a doporučení k výuce i mimoškolní činnosti, podpora vzájemné spolupráce a komunikace mezi rodiči, školou a učiteli.
  • Prezentace školy na veřejnosti.
  • Příprava a realizace projektů.
  • Získávání dárců.

Tradiční akce spolku:

Adventní jarmark
Dětský pohádkový karneval

Příspěvky rodičů:

Příspěvky jsou stanoveny takto: za jedno dítě 300 Kč v případě dvou a více dětí 500 Kč (celkem za všechny děti).

Příspěvky jsou určeny zejména na spolufinancování mimoškolních aktivit, exkurzí, soutěží, lyžařského výcviku, pořízení pomůcek, vybavení školní cvičné kuchyňky a odměn na konci školního roku.

Úhradou členského příspěvku se stáváte členy Spolku rodičů s právem účastnit se akcí a být informováni o dění a financování činností.

Kontakt: 

Základní škola Liptál, okres Vsetín
756 31  Liptál 465

srpsliptal@seznam.cz 

Odkaz na web ZDE.
Odkaz na facebook ZDE.

Soubory ke stažení

Stanovy spolku

Sledujte nás i na sociálních sítích