INFO: +420 571 438 074 | obec@liptal.cz
Dnes je 3. prosince 2022 a svátek má Svatoslav 3°C | Zítra Barbora 7°C

Myslivecké sdružení Brdisko

-
Informace

Nadpis článku

První zmínka o ustanovení mysliveckého sdružení padla v roce 1947. Prvním předsedou se tehdy stal v roce 1948 pan Karel Matoška, č.p.142. V té době se však myslivost stala odvětvím zemědělské a lesní prvovýroby.
V roce 1971 byla předána MNV Liptál chata - bývalé zdravotní středisko, poté kanceláře JZD, kterou myslivecké sdružení odkoupilo a byla postavena v anglické zahradě Pod Smrkem. V roce 1975 byla rozšířena a do dnešní doby slouží pro společenské potřeby mysliveckého sdružení. V roce 1976, na základě hospodářsko-technických úprav zemědělské půdy, bylo toto sdružení sloučeno s mysliveckým sdružením Lhota u Vsetína. Po revoluci na členské schůzi 11. 4. 1990 bylo toto sdružení opět rozděleno na dva samostané spolky - Liptál Brdisko a Lhota u Vsetína.

V dnešní době myslivecké sdružení obhospodařuje honitbu o výměře 1634,67 ha. Naši náplní je dodržovat normované stavy zvěře, hlavně zvěře srnčí a redukovat zvěř černou. V honitbě se objevují také daňci, jeleni, vrací se i zajíc, ze škodné zvěře liška, kuna nebo jezevec. V zimním období pomáháme zvěři přikrmováním. Během letního a podzimního období se pak snažíme počty zvěře redukovat plánovaným odlovem, aby nevznikaly škody na lesním či polním porostu. Bývaly doby, kdy po společných honech byl výřad bohatý, ale nastalo i hubené období.

V současnosti má naše sdružení 33 členů (včetně dvou žen) s průměrným věkem 48,4 let. Členové chovají 8 lovecky upotřebitelných psů, nepostradatelných pomocníků při honech a dohledávkách zvěře. Obhospodařujeme 68 krmelců, 12 zásobníků sena, 12 kazatelen, 29 posedů, 10 krmelišť a 2 ha políček.

Našim nejstarším členem je pan Josef Smilek, Liptál 380. Ve svém úctyhodném věku 94 let se stále aktivně věnuje jak společným honům, tak individuálnímu odlovu. I přes vysoký věk netrhá partu a rád tráví čas při společných posezeních, kde s oblibou vypráví své bohaté myslivecké zážitky.

Pro veřejnost pořádá naše sdružení každoročně dvě známé akce. Myslivecký ples v kulturním sále Obecního úřadu a také stejně oblíbené Myslivecké odpoledne, pořádané u myslivecké chaty. Výdělek z těchto akcí je určen pro nákup krmiva a soli pro zimní období.
Ve spolupráci s valašským souborem Lipta Liptál je v rámci Dětských folklorních dnů v myslivecké chatě pořádána výstava trofejí nejen pro místní mateřskou a základní školu. S pomocí našich mladých myslivců tak mohou v tyto dny děti odhalit mnohá tajemství krásy naší myslivosti.

V roce 2018 oslavil spolek 70 let. Více informací naleznete ve fotogalerii 2018 níže a v Liptálském zpravodaji.

Věříme, že se naše členská základna bude dál rozrůstat o milovníky přírody a myslivosti. Do dalších let přeji našemu sdružení mnoho krásných a neopakovatelných zážitků. A to nejen na společných honech, ale i jednotlivým členům bohaté lovecké zážitky a spokojenost s náročným, leč krásným koníčkem jménem MYSLIVOST.

S provoláním MYSLIVOSTI ZDAR!

Sledujte nás i na sociálních sítích