INFO: +420 571 438 074 | obec@liptal.cz
Dnes je 19. května 2024 a svátek má Ivo 11°C | Zítra Zbyšek 20°C
SDH Liptál

SDH Liptál

-
Informace

SDH Liptál

Nadpis článku

Kontakty

SDH Liptál
Liptál 408
756 31 Liptál

mail: sdh@liptal.cz
IČO: 63 70 15 37

Bank. spojení: 2801599243/2010 (Fio banka)

AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA FB SPOLKU - ZDE.
Odkaz na web - ZDE

Starosta: Karel Tkadlec, +420 737 672 058tkadleck@centrum.cz
Místostarosta: Martin Kašpárek, +420 605 953 888
Jednatelka a správce pokladny: Dagmar Šťastná, +420 725 534 366

Velitel: Mikulec Miroslav, +420 737 881 469
Zástupce velitele: Miroslav Malčík, +420 604 911 329

Hlavní vedoucí mládeže: Jana Kašpárková, +420 732 810 117kasparkova@centrum.cz
Zastupující vedoucího: Kamila Lysáková, +420 733 308 718
Zastupující vedoucího: Dorota Ostrušková, +420 605 460 884

Kontakt pro oznámení plánovaného pálení klestí a jiného biologického odpadu:
1) vyplnění hlášení na webových stránkách: paleni.hzszlk.eu
2) telefonicky na: 950 670 288
PLOŠNÉ VYPALOVÁNÍ TRÁVY ZAKÁZÁNO!!!


Současnost

Mnoho času a úsilí věnují v Liptále mladým hasičům. Práce s nimi tady má dlouhou tradici. Dnes se celkem mladým hasičům ve věku od 4 do 18 let věnuje několik vedoucích. Svých nejlepších výsledků dosahují tito mladí hasiči nejen v okrese, ale kupodivu i mimo okres Vsetín, kde své síly mnohdy měří s těmi nejlepšími ze všech koutů republiky.

Kromě dětí je ve sboru taky družstvo žen a družstvo mužů. Zkušenosti ze soutěží může uplatnit 25 členů výjezdové jednotky pak i při ostrých zásazích. Nejčastěji se zásahová jednotka musí potýkat s lesními požáry, kde jim pomáhá technika jako je hasičský speciál Avia 30, dopravní terénní automobil Ross Viza a přívěsná požární stříkačka PPS 12.

Ani na kulturu liptálští hasiči nezapomínají. Každoročně pořádají několik zábav a tradiční hasičský ples, stavění a kácení máje a pro děti organizují hasičská soustředění a tábor. Velmi oblíbené jsou i dvoudenní výlety na Jesenicko, kdy sobota patří hasičské soutěži a neděle poznávacímu výletu. Vyhlášené je také šancování, které si užijí v den svatby mladé hasičské páry.

Členové současného výboru:

Starosta: Karel Tkadlec
Místostarosta: Martin Kašpárek
Jednatelka a sprvkyně pokladny: Dagmar Šťastná 

Velitel: Miroslav Mikulec 
Zástupce velitele: Miroslav Malčík

Předsedkyně revizní komise: Zuzana Mrnuštíková
Člen revizní komise: Jaroslav Londa
Člen revizní komise: Josef Šimek st.

Hlavní strojník: Milan Bořuta ml.
Zástupce hl. strojníka: Jaroslav Bořuta 

Vedoucí mládeže: Kristýna Šťastná
Kronikářka: Štěpánka Cedidlová
Členka výboru: Pavla Geržová
Členka výnoru: Tereza Obadalová
Členka výboru: Jana Kašpárková
Člen výboru: Milan Bořuta st.
Člen výboru: Jakub Burján

ČESTNÝ STAROSTA SDH LIPTÁL: Josef Fiala


Technika

Dopravní automobil AVIA 30
Speciální hasičské vozidlo určené pro přepravu jednotek požární ochrany a základního technického vybavení do místa dislokace události. Dopravní automobil je rozdělen na část pro osádku vozidla a část pro technickou výbavu vozidla s úchyty pro základní hasičské vybavení a motorovou stříkačku na zajištění dálkové dopravy vody.

Dopravní automobil ROS-ViZA
Hasičské vozidlo určeno především pro přepravu většího počtu členů zásahové jednotky a pro využití při požárním sportu. 

Elektrocentrála
Dieslový agregát s maximálním provozním výkonem 7 kVA.

Kalové čerpadlo HERON
Robusní kalové čerpadlo se zesílenou konstrukcí a vysokým výkonem určené pro nasazení při odčerpávání silně znečištěné vody z prostor zatopených při povodních, zatopených jímek a výkopů. Umožňuje čerpat jak čistou tak znečištěnou vodu s obsahem pevných částic až do průměru 25 mm. Maximální průtok 1300l/min., maximální sací hloubkou 8 m, výtlačnou výškou až 26 m zajišťuje benzínový čtyřtaktní motor s výkonem 4,8 kW.

Plovoucí čerpadlo HONDA
Čerpadlo o výkonu 7,6 kW/3600 ot./min., maximálním průtokem 1540 l/min. a výtlačnou výškou až 55 m. Provedení plováku se vyznačuje mimořádnou stabilitou na vodní hladině a odolností proti proražení. Rám čerpadla slouží jak k přenášení a manipulaci, tak i k upevnění šňůry k zajištění proti uplavání.

Požární stříkačka PS 12
Požární stříkačka určená k likvidaci požárů a čerpání vody ze zatopených prostor.

Požární přívěs
Požární přívěs společně s přenosnou motorovou stříkačkou tvoří přívěsnou přenosnou motorovou stříkačku PPS 12. Přívěsný vůz je upraven tak, aby současně se stříkačkou mohlo být v něm převezeno i kompletní příslušenství z zásahům.


Historie

Počátky dobrovolných hasičů v obci Liptál spadají do konce 19. století, kdy na zdejším panství sídlil baron Maxmilián z Ulm Erbachu. K oficiálnímu založení sboru však došlo až v roce 1905, kdy se tohoto nelehkého úkolu ujal mladý učitel František Plachý. Starostou sboru byl zvolen nadučitel Maxmilián Pilát, František Plachý se stal náčelníkem, podnáčelníky byli jmenováni rolník Emil Otta a obchodník Karel Laštovica. Náměstkem starosty se stal hostinský Jan Kobzáň a dalšími členy výboru Josef Hruška, Jan Laštovica a Pavel Vaculík. Sbor měl 45 zakládajících členů, kteří byli rozděleni do oddílů stříkačů, lezců, ochránců a roce 1910 byla zřízena ještě skupina samaritánů. Hlavními úkoly sboru bylo hašení požárů a ochrana osob a majetku. Dále pak se jeho členové zabývali tělovýchovnou činností, cvičeními s hasičským zaměřením a pořádáním tanečních zábav a divadel pro širokou veřejnost. Spolek se vždy snažil pomáhat i jiným spolkům a osobám. Podporovali např. sirotky po hasičích ze širokého okolí, kteří při výkonu svého povolání přišli o život či se skládali na příspěvek pro jiné sdružení, kterým nebylo štěstí zrovna nakloněno, a to přestože sami žili na dluh. Liptalští hasiči, zejména pak František Plachý, byli i u zrodu tělovýchovné jednoty Sokol v Liptále.

V roce 1905 byla zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka na koňský pohon do firmy R. A. Smékal, která je dosud majetkem sboru a snad se v blízké době podaří sehnat peníze pro její renovaci. Jelikož práce s ruční stříkačkou byla velice namáhavá a vyžadovala účast většího počtu zdatných mužů, byla v roce 1924 stříkačka opatřena benzinovým motorem. V roce 1910 byla postavena stará hasičská zbrojnice, kde se v současnosti pracuje na zřízení malého hasičského muzea. Během let, kdy byl sbor postupně dovybavován, se začal potýkat s nedostatkem místa ve staré zbojnici a začalo se uvažovat o vybudování větší zbojnice. K tomu došlo až po mnoha letech dohadů, kdy v roce 1965 byl položen základní kámen k novému hasičskému domu, který byl za pomoci nejen hasičů a místního výboru, ale i příspěvků a pomocných rukou i samotných občanů dokončen v roce 1967.

Úkolem sboru bylo, je a bude nejen hasit požáry a zasahovat při jiných živelných pohromách, ale taky vychovávat své nástupce. A proto byl již v roce 1912 zřízen hasičský dorost, jako první ve Vsacké župě, a přihlásilo se do něj 40 mladých chlapců. A v roce 1953 bylo poprvé ustanoveno i soutěžní družstvo žen, které bylo vycvičeno k zásahům jako záloha.

Sbor dobrovolných hasičů v Liptále má za sebou dlouhý a složitý vývoj. I když za dlouhá desetiletí sbor několikrát změnil název a vládnoucí ideologie se ochraně před požáry snažila vtisknout svoji pečeť, jeden rys této organizaci zůstal stále vlastní – obětavá pomoc bližnímu při záchraně životů a majetku, a to bez ohledu na náboženství, politické přesvědčení či výši konta v bance. Právě v tom tkví humánnost hasičského poslání i dnes.

Jak čas plynul a rozrůstala se obec, rozrostla se i členská základna sboru, a to až na současných 105 registrovaných členů. Z tohoto počtu je 72 mužů a 33 žen, včetně dětí. Mladých hasičů ve věku od 4 do 18 let je celkem 25. Vedle již zmiňovaného Františka Plachého (řídíci učitel, zakladatel Sokola a SDH Liptál) se mezi největší osobnosti sboru zařadil také Josef Fiala, jakožto nositel odznaku sv. Floriána a čestný starosta SDH Liptál.


Starostové a velitelé

STAROSTOVÉ:
Maxmilián Pilát 1905 – 1922
František Plachý 1922 – 1929
Josef Mrnuštík 1929 (po náhlé smrti F. Plachého)
Jan Smilek (č.p. 31) 1931 – 1951
Josef Matocha 1951 – 1974
Josef Mrnuštík 1974 – 1983
František Hrbáček 1983 – 1988
Josef Fiala 1988 – 2010
Martin Kašpárek 2010 - 2015
Karel Tkadlec od 2015

VELITELÉ:
František Plachý 1905 – 1922
Pavel Smilek 1922 – 1926
Pavel Vaculík 1926 – 1947
Jan Matějů 1947 – 1956
Josef Hruška 1956 – 1959
Josef Hrbáček 1959 – 1972
Jan Barbořák 1972 – 1974
Jindřich Smilek 1974 – 1976
Josef Hrbáček 1976 – 1978
Jindřich Smilek 1978 – 1983
Oldřich Ovčačík 1983 – 1988
Zdeněk Smilek 1988 – 1990
Oldřich Ovčačík 1990 – 2005
Zdeněk Smilek 2005 – 2010
Miroslav Malčík 2010 - 2015
Miroslav Mikulec od 2015


Historická zbrojnice

Sbor dobrovolných hasičů v Liptále byl založen v roce 1905 a v témže roce byla obecním zastustupitelstvem na dluh zakoupena požární stříkačka. Ruční čtyřkolová stříkačka na koňský potah byla na svou dobu velmi moderní a výkonná. Náleželo k ní i 120 m hadic, 8 m savic, 2 berlovky, výzbroj a výstroj pro členy. Celý inventář byl pořízen za 4 200K, z toho stříkačka měla cenu 2 700K. Jelikož obec neměla k dispozici žádný objekt, který by sloužil jako požární zbrojnice, byla stříkačka i s vybavením uložena ve stodole jednoho z členů sboru. O dva roky později, v roce 1907, došlo bohužel k požáru stodoly u podnáčelníka Emila Otty, kde byla uložena tato nová stříkačka značky R. A. Smékal. V poslední chvíli se naštěstí podařilo stříkačku vytáhnout. A právě v té době se začalo vážně uvažovat o zřízení hasičské zbrojnice.

To se podařilo o tři roky později, a to díky baronu z Ulmu Erbachu, který daroval pozemek, a staviteli Novákovi z Vizovic. Postupem času se hasiči snažili zdokonalovat svou výstroj a výzbroj, jen doprava vody stále spočívala v pumpování koňské stříkačky, což bylo hodně náročné. V roce 1924 byla tedy stříkačka opatřena benzínovým motorem, který zvýšil výkon a ušetřil tak práci mnoha lidí. V tomto stavu fungovala až do roku 1950. kdy ji nahradila přenosná motorová stříkačka,

Během let byl sbor postupně dovybavován, se začal potýkat s nedostatkem místa ve staré zbojnici a začalo se uvažovat o vybudování větší zbojnice. K tomu došlo až po mnoha letech dohadů, kdy v roce 1965 byl položen základní kámen k novému hasičskému domu, který byl za pomoci nejen hasičů a místního výboru, ale i příspěvků a pomocných rukou i samotných občanů dokončen v roce 1967.

Současní členové sboru by rádi zřídili hasičské muzeu ve staré zbrojnici. Měla by zde být umístěna historická výzbroj, včetně koňské stříkačky z roku 1905, která je v majetku sboru. Dále by zde měly být umístěny historické písemnosti, fotografie, kroniky atd. Muzeum by mělo být vybaveno tak, aby co nejvěrněji připomínalo dobu svého vzniku. Realizace tohoto záměru však zatím naráží na nedostatky financí.

AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA FB SPOLKU - ZDE.

Sledujte nás i na sociálních sítích