INFO: +420 571 438 074 | obec@liptal.cz
Dnes je 1. října 2022 a svátek má Igor 10°C | Zítra Olívie/Oliver 14°C

FS Lipta Liptál

-
Informace

Nadpis článku

Tančíme a zpíváme už od roku 1930.

O nás

Folklorní spolek Lipta Liptál (do roku 2015 Folklorní sdružení Lipta Liptál, dříve Soubor valašských písní a tanců Lipta) je nejstarším souborem na Valašsku. Jeho historie píše už od roku 1930. Tehdy se na jeho založení podílel akademický malíř Jan Kobzáň, jehož kniha „O zbojníkoch a pokladoch“ se stala inspirací hlavně pro mužský sólový tanec „Zbojnický“, který má soubor stále ve svém repertoáru. Lipta má v současné přes 100 členů v šesti skupinách: Malí ogaři, Malůšata, Malá Lipta, Lipta – základ, Lipta – senioři a ženský pěvecký sbor Rokytenka. Lipta předvádí autentický folklor a ročně uskutečňuje desítky vystoupení doma i v zahraničí. Soubor je hlavním pořadatelem Mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti, který se v Liptále koná už od roku 1970 pravidelně poslední víkend v srpnu. Soubor také pořádá Dětský folklorní den ždy začátkem června – první ročník se uskutečnil v roce 1987. Velmi oblíbená akce je Mikulášká jízda, kdy Mikuláš s parádní čertovskou družinou na voze taženém koňmi objíždí Liptál a přináší dětem mikulášskou nadílku. V loňském roce to byla už 22. jízda. Ovšem nejdelší tradici má ze všech akcí organizovaných souborem Valašský bál v Liptále – v únoru 2022 se konal už 78. ročník!!!!

Malí ogaři

V březnu 2014 byla založena při Folklorním spolku Lipta Liptál další, již šestá skupina folkloristů – skupina předškolních chlapců "MALÍ OGAŘI". Ogarům soubor Lipta poskytl jednoduché kroje, dostali i trička s logem své skupiny. Hlavní náplní jejich představení však ještě nejsou tance, ale to co je jejich věku přirozené, a to hry. Uměleckým vedoucím Malých ogarů je „Staříček“ – pan Oldřich Štroblík. Organizační vedoucí je Dagmar Černobilová (tel. 603 255 510).

Už v roce svého založení měli Malí ogaři celkem 6 vystoupení. Rok 2015 byl pro skupinu také bohatý. V dubnu se Malí ogaři zúčastnili oblastní přehlídky folklorních souborů ve Vizovicích a postoupili do regionálního kola do Rožnova pod Radhoštěm. To byl pro tuto novou skupinku velký úspěch! 6. června 2015 byli Malí ogaři poprvé v zahraničí – na festivalu v Púchově. Po tomto festivalu se představili na Dětském folklorním dnu doma v Liptále, vystupovali také na Liptálských slavnostech a po prázdninách se vydali na Adámkovy slavnosti do Hlinska.

Soubor Lipta byl založen a pracuje už od roku 1930. Věříme, že při oslavách 100 let od založení, tedy v roce 2030 budou tito ogaři tvořit základ folkloru v Liptále.

Zkoušky jsou v úterý od 16.30 v sále ZUŠ (budova Základní a Mateřské školy Liptál, 756 31 Liptál č. 465 – 2. patro nad školkou).

Vedoucí: Dagmar Černobilová (tel. 603 255 510) a Oldřich Štroblík

Malůšata

Malůšata jsou nejmladší skupinou FoS Lipta Liptál. Má celkem 20-30 dětí ve věku od 3 do 8 let. Do jejich repertoáru patří tanečky, hry, říkadla, ukolébavky - prostě předvádějí to, jak se malé děti na Valašsku dříve bavily. Malůšata pravidelně vystupují na Kácení Máje v Zubří, na Dětském dni ve Slušovicích, na Dětských folklorních dnech a Liptálských slavnostech doma v Liptále, podílejí se také na vánočních koncertech.

Zkoušky jsou v úterý v sudý týden od 16 hod. a v lichý týden od 17 hod. v Kulturním zařízení obce Liptál, 756 31 Liptál č. 331.

Vedoucí: Pavlína Vráblíková (tel. 775 156 441)

Malá Lipta

Rodiče – většinou bývalí tanečníci z Lipty chtěli, aby se jejich děti naučily lidové tance, aby také jednou mohly tančit „ve velkém souboru“.  Tak vznikl v roce 1973 dětský soubor, kterým od té doby prošla spousta dětí. Postupně jich přibývalo, nakonec byly rozděleny do dvou skupin: Malůšata (3-10 let) a Malá Lipta (10-16 let). Mnohé z nich opravdu vytrvaly a „dotančily“ až do základního souboru. Malá Lipta ve svém repertoáru předvádí autentický folklor, obohacený o tradiční dětské hry a písničky - např. jak vypadá takový venkovský trh, co se děje na pastvě, hrají si na ševce, vaří trnky a jdou do mlýna. V souboru tančí především cérky, ale ani ogaři se nenechávají zahanbit. Vystupují většinou společně s Malůšaty, ale účastní se dalších přehlídek a festivalů i v zahraničí, např. Zlín, Valašské Klobouky, Tvrdonice, Martin.

Zkoušky jsou v pondělí v 17 -19 hod. v Kulturním zařízení obce Liptál, 756 31 Liptál č. 331.

Vedoucí: Jarmila Hrádková (tel. 732 572 890) a Zuzana Řehánková

Lipta – základ

Soubor písní a tanců Lipta Liptál je nejstarší národopisnou skupinou z oblasti Valašska. Ve své tvorbě se snaží oživovat téměř zapomenuté písně, tance, zvyky a obyčeje svého regionu Vsacko. Usiluje o osobité ztvárnění valašského folkloru, které by se svým výrazem nevzdávalo původního záměru lidových tvůrců. Tance v jevištních úpravách odpovídají lidové tradici a charakteru národopisného regionu. Ve svém repertoáru předvádí soubor autentický folklór. Mezi nejkrásnější patří tance vířivé: Vsacké, Luženské a Klobúcké točené. Mužské sólové tance Odzemek a Zbojnický čerpají z místní tradice zaznamenané v knize Jana Kobzáně „O zbojníkoch a pokladoch“. Taneční pásma představují např. práci na poli, ale i také lidovou zábavu, dožínky, vánoční koledování apod.

Soubor úspěšně reprezentuje svůj kraj i vesnici nejen v České republice (folklorní festivaly Strážnice, Rožnov pod Radhoštěm, Frenštát p. Radhoštěm, aj.), ale i v zahraničí. Písně a tance předvedl na mnoha mezinárodních folklorních festivalech, např. v Černé hoře, Polsku, Litvě, Rakousku, Slovensku, Maďarsku, Francii, Německu.

Zkoušky jsou ve středu v 19 - 21 hod. v Kulturním zařízení obce Liptál, 756 31 Liptál č. 331.

Vedoucí: Andrea Čalová (tel. 605 866 620),  organizační vedoucí: Tereza Matošková

Lipta – senioři

Seniorská skupina Folklorního sdružení Lipta Liptál vznikla v roce 1980 přirozeným odchodem starších členů ze základního souboru. Nicméně tito senioři zůstali velmi aktivní a v letech 1991 - 2003 dokonce pořádali samostatné programy a zájezdy s cimbálovou muzikou i dechovým orchestrem do Francie, Turecka, Polska, Rakouska a Slovenska. V současné době senioři vystupují převážně se základním souborem. 

Zkoušky jsou v pondlí v 19 -21 hod. v Kulturním zařízení obce Liptál, 756 31 Liptál č. 331.

Vedoucí: Jarka Mojžíšová (tel. 737 886 958) a Ladislav Gerža

Lipta – ženský sbor Rokytenka

Pěvecký sbor Rokytenka

Cimbálová muzika

Dětská cimbálová muzika KURÁŽ vznikla v září roku 2012 při ZUŠ Morava v Liptále. Jejími členy jsou děti převážně z obce Liptál a blízkého okolí. Už v roce 2014 se kapela podílela na natáčení vánočního CD s názvem "Přišlo jsi k nám Jezulátko", které vydal ženský sbor Rokytenka. Od téhož roku spolupracuje cimbálovka s dětským souborem Malá Lipta. V roce 2015 se cimbálovka zúčastnila soutěže cimbálových muzik vyhlášené MŠMT, ve které získala první místo v okresním a třetí místo v krajském kole. V současnosti pracuje pod záštitou ZUŠ Morava ve Zlíně. Primáškou cimbálové muziky je Věra Gojná a umělecky ji vede Radek Cahlík.

Soubor Lipta spolupracuje také s Cimbálovou muzikou Jiřího Nechanického. Vznikla v roce 1993 jako sestava mladých muzikantů, kteří mají rádi lidovou hudbu, ať už v tradičním nebo netradičním pojetí. CM společně se souborem natočili v roce 1993 CD „Valašské pěsničky“. Najdete na něm písně svatební, žertovné, zbojnické, písně vojenské, pastevecké a jiné. Autorem většiny hudebních úprav, vedoucím muziky i primášem je Jiří Nechanický.

Historie souboru

Dějiny udržování a obnovování zvyků a obyčejů, ztvárněných minulými generacemi v písních, tancích a hrách, se datují v Liptále rokem 1930. Tehdy se ve Vsetíně konaly "Národopisné slavnosti moravskoslezské" a na nich vystoupila krojovaná skupina z Liptálu se dvěma pásmy se zbojnickou tématikou.

Organizace činnosti valašského kroužku se ujal liptálský učitel František Váňa s manželkou Emílií. Vystoupení a nácviky se konaly nárazově při různých příležitostech: dožínky, kácení máje, tradiční valašské bály.

Tuto národopisnou činnost přerušila druhá světová válka. Brzy po osvobození Československa se činnost národopisné skupiny v Liptále obnovila a již roku 1946 její členové vystoupili na 1. mírových dožínkách ve Vsetíně. Podnětem založení valašského krůžku jako samostatného spolku byla roku 1947 velmi inspirující národopisná přednáška akademického malíře Jana Kobzáně.

Nastalo systematické nacvičování a rozšiřování repertoáru. Soubor byl roku 1951 začleněn do Závodního klubu výrobního družstva Lipta, získal pro svou činnost finanční prostředky, nové kroje pro 12 párů i hudební nástroje pro vlastní cimbálovou muziku. Jejím prvním primášem byl Karel Mrlina.

Během své historie absolvovali členové Valašského souboru písní a tanců LIPTA velké množství vystoupení v obci, blízkém i vzdálenějším okolí, na folklorních festivalech doma i v zahraničí, při mnoha zahraničních zájezdech.

Ve vedení souboru a nácviků se postupně vystřídali Karel Mrlina, manželé Váňovi, Karel Pecha, Josef Londa s manželkou Věrou, manželé Sousedíkovi, Zdeněk Platzer, Miroslav Ekart. Od roku 1986 je vedoucím souboru Ing. Ladislav |Michálek.

V roce 1970 byl v zámeckém parku odhalen pomník akademickému malíři Janu Kobzáňovi, jednomu ze zakladatelů souboru. Při této příležitosti se představil liptálským občanům soubor  LIPTA novým programem a tím byla založena tradice každoročních Liptálských slavností, které se od roku 1978 konají s mezinárodní účastí.

Více se o historii souboru dozvíte v knihách, které vydala obec Liptál:

1. L. Baletka a kolektiv: Liptál, Kapitoly z historie obce na Valašsku, OÚ Liptál, 1994 (kapitola V.) 
2. Liptál včera a dnes – z domácího fotoalba, OÚ Liptál, 2002 (kapitola V. a IX.)

Kontakty

Folklorní spolek Lipta Liptál
Liptál č. 83
756 31 Liptál
fosliptal@email.cz

IČO: 26523752
Číslo účtu u KB: 86-7719660247/0100

Předsedkyně spolku a ředitelka MFF Liptálské slavnosti:
Mgr. Andrea Čalová
tel. +420 605 866 620
andrea.calova@seznam.cz

Zástupce předsedy:
Ing. Miroslava Jakubová
tel. +420 605 230 604
mirka.jakubo@atlas.cz

Členové Rady spolku:
1. Mgr. Andrea Čalová, předseda
2. Ing. Miroslava Jakubová, místopředseda
3. Pavla Kneblová
4. Ing. Tereza Matošková
5. Bc. Jarmila Hrádková
6. Jarka Mojžíšová
7. Vladimíra Manišová
8. Dagmar Černobilová
9. Ladislav Gerža

Dlouholetý vedoucí FS Lipta a ředitel Liptálských slavností Ing. Ladislav Michálek zemřel 16.10.2021. S úctou a láskou vzpomínáme.

 

Sledujte nás i na sociálních sítích