INFO: +420 571 438 074 | obec@liptal.cz
Dnes je 19. června 2024 a svátek má Leoš 25°C | Zítra Květa 22°C
FS Lipta Liptál

Festival Liptálské slavnosti

-

FS Lipta Liptál

Nadpis článku

Organizace festivalu

ŘEDITELKA FESTIVALU: Mgr. Andrea Čalová, tel. +420 605 866 620, e-mail: andrea.calova@seznam.cz
ORGANIZACE JARMARKU: Ing. Věra Dorušková, tel. +420 736 237 370, e-mail: doruskova@centrum.cz 

JAK SE K NÁM DOSTAT A KDE ZAPARKOVAT

VSTUPNÉ:  sobota – 150 Kč, neděle – 100 Kč

                     Snížené vstupné 50 Kč (děti a studenti do 18 let, ZTP)

                     Děti do 6 let zdarma.

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB 53. MFF Liptálské slavnosti 2022
Ředitelka festivalu:  Mgr. Andrea Čalová, tel. +420 605 866 620
Tajemnice festivalu: Ing. Miroslava Jakubová, tel. +420 605 230 604, Jana Vráblíková

Čestný ředitel:  Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál
Koordinátorka zahraničních souborů: Ing. Miroslava Jakubová
Prezence a péče o soubory: Ing. Miroslava Jakubová,  Vladimíra Manišová, Jana Pařízková a členové FS Lipta
Péče o hosty: Ing. Milan Daňa, Vladislava Vaculíková, Jana Vaculíková, Veronika Michálková
Autoři výstavy: Josef Londa - fotografie z Liptálských slavností
Autoři programů: Mgr. Andrea Čalová, Ing. Miroslava Jakubová, Jarmila Hrádková, Pavlína Vráblíková, Pavla Kneblová
Moderátoři: Iva Piskalová, Pavla Kneblová, děcka z Malé Lipty
Ekonomické zabezpečení: Ing. Tereza Matošková
Organizační zabezpečení: Zdenka Melichaříková, Jarmila Hrádková, Jaroslava Mojžíšová, paní Bzonková
Občerstvení: Zdenka Melichaříková, Eva Maliňáková a členové FS Lipta, kolektiv Školní jídelny při ZŠ Liptál
Technické zabezpečení:  Josef Valchář, Tomáš Mrlina, Miroslav Hrádek a členové FS Lipta
Pořádková služba: Petr Pekař, Tomáš Kráčala a členové FS Lipta
Květinová výzdoba: Jaroslav Kovařík
Zdravotní služba: Jarmila Hrádková
Fotodokumentace:  Josef Londa, Jana Vráblíková ml.
Videodokumentace:  Liba Orságová
Grafický design: Radim Mojžíš
Jarmark, řezbářské a řemeslnické dny:  Ing. Věra Dorušková, Monika Gavendová
Doprovodný program: Ing. Miroslava Jakubová
Ozvučení: Petr Bazel - BSOUND
Ohňostroj “Liptalské slunce“: --

HISTORIE FESTIVALU

V roce 1970 byla v zámeckém parku v Liptále odhalena bysta akademického malíře Jana Kobzáně, liptálského rodáka, zakladatele Valašského krůžku (v roce 1930) a výrobního družstva LIPTA Liptál (v roce 1946).

Při této příležitosti připravili ogaři a cérky souboru LIPTA podium u zámku, kde se liptálským občanům představili se svým programem. Akce byla natolik zdařilá, že tehdejší vedení souboru, podporované svým zřizovatelem VD Lipta a MNV v Liptále, rozhodlo o pravidelném každoročním pořádání slavností, pro které je dnes už vžitý název Liptálské.

Vznik kulturního areálu
Slavnosti dlouho neměly své pevné místo: konaly se před zámkem a na hřišti. Koncem 70. let přišel soubor s iniciativou budování kulturního areálu v bývalém zámeckém parku. Vedle tanečního kola byly postaveny prodejní stánky, sociální zařízení, koliba, oplocení, pevné jeviště se šatnami, hlediště, kabina k promítání filmů. V průběhu 12 let bylo na areálu odpracováno více než 15 000 brigádnických hodin, a to jak členy souboru Lipta, liptálskými občany, tak i rodiči dětí Malé Lipty.

S folklorním festivalem v Liptále jsou spojeny stovky obětavců, kteří tomuto festivalu dávali svou neopakovatelnou podobu. Za všechny jmenujme předchůdce ve vedení Liptálských slavností, a to zakladatele pana Karla Mrlinu z Liptálu  a manžely Jiřinu a Radomíra  Sousedíkovy ze Vsetína.

Kulturní areál plní nejen svůj kulturně-folklorní účel. Letní kino, koncerty, zábavy, diskotéky jsou toho důkazem.

Liptálské slavnosti – festival I.O.V.
Za 44 ročníků Liptálských slavností, které se staly Mezinárodním folklorním festivalem a již 14. rok mají čest nosit titul festivalu I.O.V., se účastnilo více než 390 skupin souborů ( z toho 125 zahraničních). Tradice, zvyky, písně a tance z celé republiky, Evropy i světa shlédlo v Liptále téměř 145 000 diváků.

Chci popřát jménem celého organizačního výboru všem návštěvníkům Liptálských slavností příjemnou pohodu a hluboký kulturní zážitek z programů.

 

Ladislav  M i c h á l e k
ředitel MFF Liptálské slavnosti

Sledujte nás i na sociálních sítích