INFO: +420 571 438 074 | obec@liptal.cz
Dnes je 19. června 2024 a svátek má Leoš 26°C | Zítra Květa 22°C
Památné a vzácné stromy v obci

Památné a vzácné stromy v obci

Památné stromy Liptál

Jako památné stromy se vyhlašují dřeviny, které jsou významné svým věkem, velikostí, nebo se jedná o mimořádnou krajinou dominantu, orientační bod anebo se k nim váže historická či jiná zajímavá událost. Každý památný strom má také určeno svoje ochranné pásmo, ve kterém není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost. Památný strom je také vyhlašován i se svým charakteristickým jménem. Návrh na vyhlášení zajímavého stromu může podat kdokoli.

Podmínky ochrany:

památné stromy je zakázáno poškozovat, ničit a rušit je v jejich přirozeném vývoji, jejich ošetřování je prováděno se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil (§ 46, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Vymezení ochranného pásma:

základní ochranné pásmo ze zákona, tedy kruh o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 1,3 m nad zemí.

Podmínky režimu ochranného pásma:

v ochranném pásmu není dovolena žádná pro strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.

Zdroje možného ohrožení:

houbové choroby, větrné kalamity, poškození kořenových náběhů při údržbě okolního travního porostu.

 


Sledujte nás i na sociálních sítích