INFO: +420 571 438 074 | obec@liptal.cz
Dnes je 13. července 2024 a svátek má Markéta 19°C | Zítra Karolína 25°C

Místo jako z pohádky…

Projekt OBNOVA SOUSTAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ LIPTÁL - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR podpořilo projekt "Obnova soustavy veřejného osvětlení Liptál" částkou ve výši 1 382 999 Kč. Celková cena projektu je 3 196 749,82 Kč. Cílem projektu je zvýšit energetickou účinnost systému veřejného osvětlení v obci Liptál. Předmětem projektu je instalace 231 ks svítidel za nová svítidla s LED světelnými zdroji.

Logo projektu Obnova soustavy veřejného osvětlení Liptál

Projekt Pořízení mobiliáře do kulturního zařízení - z dotace SZIF byl prostřednictvím MAS Střední Vsetínsko pořízen mobiliář do kulturního zařízení. Jednalo se o 36 setů stolů s lavicemi jeden velký pártystan. Náklady této akce byly ve výši 264 585 Kč.

Logo projektu Pořízení mobiliáře do kulturního zařízení

Projekt SPORTOVNÍ AREÁL Liptál - realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Logo projektu Sportovní areál Liptál

Projekt RODINNÝ PUMPTRACK Liptál - realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Logo projektu Rodinný pumptrack Liptál

Projekt Výměna zpevněných ploch v obci Liptál - Etapa 3 - je spolufinancován EU - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Logo projektu Výměna zpevněných ploch III.etapa

Projekt Obnova soustavy veřejného osvětlení Liptál - podpoří Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR částkou ve výši 1 382 999 Kč. Celková cena projektu je 3 196 749, 82 Kč.

Logo projektu Obnova soustavy veřejného osvětlení Liptál

Strategický rozvojový dokument obce Liptál pro období 2022 - 2026 - 2 strany

Logo projektu Strategický rozvojový dokument obce Liptál pro období 2022 - 2026

Projekt „Rekonstrukce LC pod Díly“ - podpořilo Ministerstvo zemědělství částkou ve výši 2 852 077 Kč. Celková cena projektu je 3 556 159,75 Kč. Předmětem projektu byla rekonstrukce stávající lesní cesty včetně jejího odvodnění v celkové délce 650 m, při níž došlo ke zvýšení kategorie lesní cesty na kategorii 1L 4,0/20. Povrchem jízdního pruhu je asfaltobeton. 

Logo projektu Rekonstrukce LC pod Díly

Projekt - Chodníky v dolní části obce Liptál - 4. etapa. Je spolufinancován Evropskou unií.  Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu.

Logo projektu Chodníky v dolní části obce Liptál - 4. etapa

Projekt Fotbalové soustředění pro mládež FK Liptál. Realizováno v roce 2022. Spolufinancováno Zlínským krajem. Příjemce dotace: Fotbalový klub Liptál, z.s.

Logo projektu Fotbalové soustředění pro mládež FK Liptál

Projekt Rozvoj a zlepšení komunikace s veřejností (registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016866) je spolufinancován Evropskou unií – Operační program Zaměstnanost.

Logo projektu Rozvoj a zlepšení komunikace s veřejností

Projekt Výměna zpevněných ploch v obci Liptál - je spolufinancován EU - Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí

Logo projektu Výměna zpevněných ploch v obci Liptál

Projekt Výměna zpevněných ploch v obci Liptál - Etapa 2 - je spolufinancován EU - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí

Logo projektu Výměna zpevněných ploch v obci Liptál - Etapa 2

Projekt Stavební úpravy v Kulturním zařízení Liptál - cílem projektu „Stavební úpravy v Kulturním zařízení Liptál“ byla modernizace vnitřních prostor v Kulturním zařízení Liptál.

Logo projektu Stavební úpravy v Kulturním zařízení Liptál

Projekt OPRAVA MK Č. 7C KOPŘIVNÉ, V OBCI LIPTÁL byl realizovaný v roce 2021 za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Předmětem podpory byla realizace opravy asfaltové komunikace v délce cca 575 m.

Logo projektu Oprava MK č. 7c Kopřivné, v obci Liptál

Projekt LÁVKY PŘES POTOK SYRÁKOVA V OBCI LIPTÁL byl realizovaný v roce 2021 za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Předmětem podpory byla realizace tří lávek přes potok Syrákovka.

Logo projektu Lávky přes potok Syrákova v obci Liptál

Projekt MIKROREGION STŘEDNÍ VSETÍNSKO – ROZVOJ A ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci OP Zaměstnanost.

Logo projektu Mikroregion Střední Vsetínsko – rozvoj a zlepšení komunikace s veřejností

Projekt VÍCEÚČELOVÉ ŠKOLNÍ SPORTOVIŠTĚ LIPTÁL – I. ETAPA byl realizovaný v roce 2020 za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Předmětem podpory byla realizace víceúčelového hřiště a fotbalového hřiště s umělým povrchem.

Logo projektu Víceúčelové školní sportoviště Liptál – I. etapa

Projekt OSVĚTLENÍ SPORTOVNÍHO AREÁLU LIPTÁL

Logo projektu Osvětlení sportovního areálu Liptál

Projekt CHODNÍKY V DOLNÍ ČÁSTI OBCE LIPTÁL – III. ETAPA je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Logo projektu Chodníky v dolní části obce Liptál – III. etapa

Projekt VYBUDOVÁNÍ ŠKOLNÍ ODBORNÉ UČEBNY je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Logo projektu Vybudování školní odborné učebny

Projekt SRDCE DĚDINY – PŘÍRODNÍ HŘIŠTĚ A ZAHRADA K OBJEVOVÁNÍ, SETKÁVÁNÍ A RADOSTI je spolufinancován Státním fondem životního prostřední České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Logo projektu Srdce dědiny – přírodní hřiště a zahrada k objevování, setkávání a radosti
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 09.06.2022

Vzácný a zároveň také poslední druh z…

Vzácný a zároveň také poslední druh z našeho miniseriálu o chráněných a zajímavých rostlinách: HLAVINKA HORSKÁ - 20–70 cm vysoká rostlina - růžové květy v kulovitě jehlancovitém klasu, někdy bývají i bělavé, vždy však mají nachové tečky... - roste na sušších a osluněných stanovištích - louky a pastviny od 500 m n. m. - hlavinka horská je velmi citlivá na přihnojování, rychle proto mizí z většiny lokalit v nižších polohách - zákonem chráněná (silně ohrožený druh) - v Liptále roste na jediné louce v Hořansku, kde každoročně vykvétá v počtu cca 5 ks Zobrazit víc

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 08.06.2022

Pokračujeme lesním druhem: HLÍSTNÍK…

Pokračujeme lesním druhem: HLÍSTNÍK HNÍZDÁK - nezaměnitelná rostlina, která není schopna fotosyntézy, živiny tak získává prostřednictvím mykorhizy (soužitím s konkrétním druhem houby schopné tvořit mykorhizu s kořeny některých listnatých dřevin) - roste nejčastěji v habrových a bukových lesích... - dorůstá výšky 20–40 cm, rostlina je voskově žlutá či hnědavá - kvete v květnu a v červnu, květy jsou voskově žluté - zákonem chráněný tento druh není, v Červeném seznamu je vedený jako vzácnější druh vyžadující další pozornost - v naší obci je možné jej nyní najít roztroušeně v některých listnatých lesích Zobrazit víc

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 07.06.2022

Dnes si představíme velmi nenápadnou…

Dnes si představíme velmi nenápadnou rostlinu: BRADÁČEK VEJČITÝ - nejběžnější zástupce ze vstavačovitých - roste ve světlých lesích, lesních lemech a na loukách... - kvete od května do července - 20–60 cm vysoká rostlina, květenství je až 20 cm dlouhé, květy jsou žlutozelené - zákonem chráněný není, v Červeném seznamu je bradáček vejčitý označen jako vzácnější druh, který vyžaduje další pozornost - v obci Liptál lze roztroušeně najít v habrových lesích a menších květnatých loukách, je však vzhledem ke svému zelenému zbarvení, velmi nenápadný Zobrazit víc

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 06.06.2022

Bíle kvetoucí orchidej: VEMENÍK…

Bíle kvetoucí orchidej: VEMENÍK DVOULISTÝ - 30–55 cm vysoká rostlina - listy většinou 2, vstřícně postavené... - květy bílé, kvete od května do července - roste ve světlých lesích a v křovinách, také na osluněných loukách - vemeníky opylují zejména noční motýli, kteří jsou schopni se k nektaru dostat díky svým dlouhým sosákům - v ČR řazen mezi zákonem chráněné druhy (ohrožený druh) - v naší obci jen roztroušený výskyt v několika habrových lesích a loukách na Hořansku Zobrazit víc

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 05.06.2022

Po menší přestávce pokračujeme…

Po menší přestávce pokračujeme rostlinou se zvláštním názvem :-) PĚTIPRSTKA ŽEŽULNÍK - kvete od konce května do začátku července - 30-60 cm vysoká rostlina, listy sytě zelené, úzce kopinaté, bez skvrn... - květenství s růžovými květy, ty mají tenkou zahnutou ostruhu - světlomilný druh, který roste nejčastěji na křovinatých stráních, květnatých loukách, pastvinách - pětiprstka byla dříve hojným druhem, nyní je její výskyt vzácnější, v ČR patří k zákonem chráněným druhům - v Liptále roste v malých populacích, na několika lokalitách v Hořansku Zobrazit víc

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 02.06.2022

Dnes si představíme blízkou příbuznou…

Dnes si představíme blízkou příbuznou včerejšího druhu: OKROTICE BÍLÁ - 20–60 cm vysoká rostlina - má 3–6 lodyžních listů, které jsou širší než u o. dlouholisté... - květy bílé, polouzavřené - kvete od května do července - roste zejména v listnatých lesích a lesních lemech - zákonecm chráněná rostlina (ohrožený druh) - v obci Liptál roste roztroušeně v několika listnatých lesích Zobrazit víc

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 01.06.2022

Dnes se přesuneme do lesních porostů:…

Dnes se přesuneme do lesních porostů: OKROTICE DLOUHOLISTÁ - zajímavá, bíle kvetoucí rostlina - může být až 45 cm vysoká, má dlouhé užší listy, bez skrvn... - kvete od května do června - roste ve světlých lesích a v lesních lemech - zákonem chráněná (ohrožený druh) - v naší obci ji můžete roztroušeně nalézt v bučinách a v habrových lesích Zobrazit víc

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 31.05.2022

Třetím a zároveň také posledním…

Třetím a zároveň také posledním prstnatcem, který můžete v obci Liptál nyní potkat je: PRSTNATEC FUCHSŮV - až 60 cm vysoká a atraktivní rostlina - poměrně proměnlivý druh, co se týče skvrnitosti listů a barvy květů - květenství je nejčastěji světle až tmavě nachové, občas se objevují i jedinci s bílými květy... - kvete od konce května do července - roste nejčastěji na vlhčích loukách, nalézt ho můžete také na sušších loukách a světlých lesích - zákonem chráněná rostlina (ohrožený druh) - v obci je možno jej vidět roztroušeně zejména v údolí Kopřivné, Háj a v menší míře i jinde Zobrazit víc

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 30.05.2022

Pokračujeme dalším z rodu prstnatců :-)…

Pokračujeme dalším z rodu prstnatců :-) PRSTNATEC MÁJOVÝ - kvete v květnu a v červnu - druh vysoký 20-60 cm... - květenství je nachové barvy (můžou se objevovat i světlejší barevné formy) - listy většinou bývají výrazně skvrnité - prstnatec májový je zákonem chráněná rostlina (ohrožený druh) - roste nejčastěji na vlhkých až bažinatých loukách - tento druh můžete vidět ve větším počtu v PP Pivovařiska a roztroušeně pak na několika dalších lokalitách v obci Zobrazit víc

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 29.05.2022

Dnes si představíme velmi zajímavou…

Dnes si představíme velmi zajímavou rostlinu :-) PRSTNATEC BEZOVÝ - rostlina menšího vzrůstu, 10-25 cm - kvete od května do června... - listy nejsou skrvrnité - zajímavostí je, že se vyskytuje ve dvou barevných formách – nejčastěji jsou květy žluté, někdy i nachově červené (vzácně můžou být i bílé, či kombinované) - roste na osluněných loukách, pastvinách, ve světlých listnatých lesích, lesní lemech a křovinách - vzácnější druh, v ČR zákonem chráněný (silně ohrožený druh) - v naší obci roste jen na jediné lokalitě, několik ks prstnatce bezového je možno najít na jedné louce v Kopřivném :-) Zobrazit víc

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 28.05.2022

Pokračujeme naším mini seriálem :-) …

Pokračujeme naším mini seriálem :-) VSTAVAČ BLEDÝ - roste v řídkých lesích, na okrajích lesů, v křovinách - jako jediný z rodu vstavačů kvete žlutě... - vzácný druh, v ČR zákonem chráněný (silně ohrožený) - kvete už na konci dubna a v květnu - je vysoký cca 15-40 cm - v naší obci roste několik desítek jedinců jenom na jediné lokalitě, a to v jednom habrovém lese v Dolansku Pokud byste tento žlutě kvetoucí vstavač někde zahlédli, budeme rádi za tip! Zobrazit víc

Číst celý příspěvek
autor ČSOP Vartovna Liptál
datum 27.05.2022

Květen, měsíc ve kterém všude kolem…

Květen, měsíc ve kterém všude kolem něco krásně kvete. I zajímavé či chráněné rostliny. Představíme si proto několik chráněných rostlin, které můžete nyní vidět. Tak začínáme :-) VSTAVAČ MUŽSKÝ - v ČR zákonem chráněná rostlina (silně ohrožený druh) - dorůstá výšky až 50-60 cm... - kvete v květnu a v červnu - roste nejčastěji na loukách a pastvinách, ve světlých lesích a křovinách - u nás v obci patrně nejčastěji rostoucí druh z čeledi vstavačovité Zobrazit víc

Číst celý příspěvek

Akce a události

Zpravodaj

Nepřehlédněte

Facebook

Milý náš brat farár... ďakujeme Vám za všetko ❤️ Nech sa navždy radujete v Pánovej prítomnosti 🙏

https://youtu.be/-ZUqfe0NRdE
https://youtu.be/eqfykWQDBIg

https://youtu.be/8rBcWrPcg00
Konfirmace 3.7.2022

Tábor 7.-13.8.2022 Kýchová https://cirkevliptal.rajce.idnes.cz/Letopisy_Narnie_-_Tabo…/
Pár fotek z grilovačky v Liptále 🥓🧀🥤 A jestli jsi hladový po dalších akcích SOMu, tak se připrav na seniorátky, které budou 14.–16. října v Uherském Hradišti! :)

Fotky - potáborák 🧡 https://cirkevliptal.rajce.idnes.cz/Potaborak_-_Navrat_do_…/?

Instagram #obecliptal

Sledujte nás i na sociálních sítích