INFO: +420 571 438 074 | obec@liptal.cz
Dnes je 29. září 2023 a svátek má Michal 13°C | Zítra Jeroným 17°C
Příroda v obci a okolí

Přírodní památka Pivovařiska

Příroda v obci a okolí

Pestrá společenstva mokřadní a pastvinné vegetace v okolí přirozeně meandrujícího potoka s nivními porosty, s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin.

Rok: vyhlášeno 1999
Parcela číslo: k.ú. Liptál 3082/1, 3082/3, část náleží do katastru obce Hošťálková
GPS souřadnice: 49°19'25.68"N, 17°53'06.29"E
Celková výměra: 2,6630 ha, celková výměra ochranného pásma 4,5 ha
Vlastník pozemku: soukromé vlastnictví
Umístění: místní název Pivovařiska, za Baťkovou

Hlavní předmět ochrany: ochrana květnatých luk na sušších a mokřadních stanovištích s výskytem zvláště chráněných a vzácných druhů květeny, zejména orchidejí prstnatce májového, vstavače bledého, hlavinky horské a vstavače mužského, dále bařičky bahenní, tolije bahenní a kozlíku celolistého.


Sledujte nás i na sociálních sítích