INFO: +420 571 438 074 | obec@liptal.cz
Dnes je čtvrtek 30. června 2022 a svátek má Šárka 28°C | Zítra Jaroslava 30°C

Úřední deska

Výzva vlastníkům pozemků a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí

Nadpis článku

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2

 

Výzva
podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon,
vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným,
kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá podle ust. § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitých věcí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovité věci u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitých věcí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v ust. § 1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu ust. § 1045 odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6. 3. 2014

                                                                                   Ing. Miloslav Vaněk v.r.

                                                                                         generální ředitel

 

Sledujte nás i na sociálních sítích